Ambassador Hoekstra and Mayor den Oudsten admire the Martinitoren in Groningen